Narių susirinkimai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metinis nario mokestis 2024 metais turi būti sumokėtas iki kovo 11 d. LAS Seimo pradžios.

LAS nariai sumokėję metinį nario mokestį 2024 2025 2026 2027
Romualdas Liudvikas Jakubonis +      
Raminta Broniukaitienė +      
Beata Broniukaitytė +      
Andrius Krivickas +      
Rita Krivickienė +      
Karolina Krivickaitė +      
Deimantė Gedvilaitė +      
Nomeda Gedvilaitė +      
Audrius Daugėla        
Irena Daugėlienė        
Gintaras Daugėla        
Vilma Mordienė +      
Jolanta Rudokienė +      
Vitalija Kraučelienė +      
         
         
         
         
         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVARBUS SKELBIMAS

Gerbiami Lietuvos aristokratų sąjungos nariai,

2024 metų kovo 11 dieną šaukiamas Metinis ataskaitinis Lietuvos aristokratų sąjungos Seimas - Visuotinis narių susirinkimas!!!
Pranešame, kad po 2024-01-01 Vilniuje buvo surengti LAS Senato bei Legitimacijos bei heraldikos komisijos posėdžiai. 
LAS Senato posėdyje dalyvavo trys senato nariai iš penkių: Romualdas Liudvikas Jakubonis, Deimantė Gedvilaitė ir Andrius Krivickas, kurio metu nuspręsta, kad Metinis ataskaitinis Lietuvos aristokratų sąjungos Seimas - Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu bus pristatomos organizacijos vado ir metinė finansinė ataskaita už 2023 metus, bei bus sprendžiami kiti organizacijai svarbūs klausimai, vyks 2024 metų kovo 11 dieną, 16-17 val. Kaune, Šilainių „Bernelių užeiga“ restorane, Baltų pr. 81, Kaunas (jei vieta keistųsi informuosime iš anksto).
Metinis ataskaitinio Lietuvos aristokratų sąjungos Seimo - Visuotinio narių susirinkimo programa:
1. LAS Seimo maršalka - Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas Andrius Krivickas išsirenka sekretorių protokolavimui ir balsų skaičiuotoją;
2. Paskelbiamas turinčių balso teisę narių sąrašas;
3. Vadas Romualdas Liudvikas Jakubonis pristato savo 2023 metinę ataskaitą - balsavimas dėl patvirtinimo;
3. Kanclerė Vilma Mordienė pristato  2023 metinę finansinę ataskaitą - balsavimas dėl patvirtinimo;
4. Vadas renka iš narių pasiūlymus 2024 metų renginių, tvirtinimas sudaryto plano;
5. Jei bus kandidatų į narius, kandidatūras pristatys Legitimacijos bei heraldikos komisijos pirmininkė Deimantė Gedvilaitė - balsavimas dėl priėmimo;
6. Naujų pareigybių teikimas ir balsavimas dėl paskyrimo;
Visų narių dalyvavimas būtinas. 
Iki 2024-03-01 galima teikti pasiūlymus dėl papildomų sprendžiamų klausimų juos siunčiant el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. .
Nario mokestis pagal LAS Statutą turi būti sumokėtas iki 2024-03-01, tačiau bus renkamas ir 2024-03-11 prieš Seimą, atsakinga LAS kanclerė Vilma Mordienė.
Taip pat informuojame, kad LAS Legitimacijos bei heraldikos komisijos metu buvo peržiūrėta ir susistemintas turimas bajoriškų bylų archyvas, turime 57 bajoriškų giminių bylas. Norintys archyvą papildyti savo giminės byla, gali priduoti kopiją Komisijai.
 
Šis skelbimas bei nariams išsiūstas el. laiškas, laikomas kaip pagrindinis ir tinkamas, 2024 metų kovo 11 dieną šaukiamas Metinis ataskaitinis Lietuvos aristokratų sąjungos Seimo - Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo skelbimas, kuris taip pat patalpinamas į LAS svetainę: Lietuvos aristokratų sąjunga - Narių susirinkimai (aristokratai.eu/naujienos/nariu-susirinkimai)
 
Su didžiausia pagarba ir sėkmingų 2024 metų linki
Lietuvos aristokratų sąjungos vadovybė

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naujametinis renginys 2023-12-31 Vilniuje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuojam narius, kad LAS atstovai vadas R. Jakubonis, pavaduotojas - vyriausiasis heraldas A. Krivickas ir atastovė ryšiams su visuomenė N. Gedvilaitė, Senato sprendimu 2023-08-03 visai dienai komandiruojami į trečiają heraldikos ir genealojijos tarptautinę konferenciją Palangoje, Gintaro muziejuje. Dalyvaus heraldikos ir genealogijos atstovai iš viso pasaulio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuojame, kad LAS Senato posėdyje vykusiame 2023 m. liepos 15 d. 12.00 val. restoranas „Bernelių užeiga“, M. Valančiaus g. 9, Kaune nutarta:

1. Patenkinti Aistės Virketės prašymą ir ją išbraukti iš Lietuvos aristokratų sąjungos narių sąrašo bei apie tai jai pranešti elektroniniu paštu.
2. Lietuvos aristokratų sąjungos Senato vyriausiąja sekretore paskirti senatorę Jolantą Rudokienę.
3. Lietuvos aristokratų sąjungos Legitimacijų ir heraldikos komisijos vyriausiąja archyvare paskirti senatorę Jolantą Rudokienę.
4. Lietuvos aristokratų sąjungos Legitimacijų ir heraldikos komisijos vyriausiuoju heraldu paskirti senatorių Andrių Krivicką.
5. Lietuvos aristokratų sąjungos nario metinis nario mokestis penkeriems metamas, nustatomas 30 eurų.
6. Kandidato į Lietuvos aristokratų sąjungos narius stojimo mokesčio dydis 30 eurų.
7. Legitimacijos mokestio dydį nustatyti 100 eurų ir legitimuotam asmeniui sumokėjus naujo nario stojamąjį mokestį, pirmus metus atleisti nuo metinio nario mokesčio šiam pageidaujant.
8. Lietuvos aristokratų sąjungos Senato senatoriams vykstant į posėdį ar deleguotam į organizacijos reikšmingą renginį siūloma apmokėti turėtas išlaidas iš turimų organizacijos lėšų, pateikiant įsigyto kuro kvitą ar autobuso bei traukinio bilietus.
9. Pritarti 2023-06-10 baigiančio kadenciją Lietuvos aristokratų sąjungos vado Andriaus Krivicko Dekretui, jo turiniui bei pripažinti išrinktiems Lietuvos aristokratų sąjungos vadams kilmingus LDK KUNIGAIKŠČIO ir Vakarų Europos PRINCO paveldimus titulus bei juos naudoti ant oficialių organizacijos dokumentų, juos pristatant renginiuose, teikiant informaciją organizacijos svetainėje bei socialiniuose tinkluose.
10. 2023 metų rugpjūčio arba rugsėjo mėnesį organizuoti naujai išrinkto Lietuvos aristokratų sąjungos vado Romualdo Liudviko Jakubonio iškilmingą įšventinimo ceremoniją, įšventinimą vykdo kadenciją baigęs vadas Andrius Krivickas. Šią įšventinimo ceremoniją, kaip Lietuvos aristokratų sąjungos bendruomenės tradiciją vykdyti ir ateityje išrinktiems organizacijos vadams.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAIP ĮSTOTI Į NARIUS?
Kandidatai į narius, kurie domisi mūsų organizacijos veikla gali atvykti į artimiausius narių susirinkimus. Galima susirinkimų metu kandidatams užpildyti prašymus narystei arba parsisiųsti prašymą, paspaudus žemiau pateiktą nuorodą.

Parsisiųsti prašymą priimti į Lietuvos aristokratų sąjungą 

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  arba  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Gavus prašymus naujai narystei į Lietuvos aristoktų sąjungos narius, artimiausiame senato posėdyje svarstoma dėl priėmimo, kandidatas kviečiamas prisistatyti ir motyvuoti, kodėl pageidauja būti mūsų bendruomenėje ir kokia veikla gali prisidėti. Prieš patvirtinant narystę, kandidatui reikalinga pateikti informaciją apie sumokėtą stojimo mokestį arba sumokėti vietoje.

Dokumentų išdėstymo kilmingumo pripažinimo byloje seka:

1. Byloje esančių dokumentų sąrašas - bylos turinys, nurodant psl.
2. Nustatytos formos prašymai legitimacijai ir įstojimui į Lietuvos aristokratų sąjungą.
3. Dokumentinė nuotrauka.
4. Trumpas giminės aprašymas arba archyvo išvada.
5. Giminės genealogijos schema.
6. Pretendento gimimo liudijimas.
7. Pretendento santuokos liudijimas (moterims).
8. Kiti gimimo, santuokos, mirties liudijimai, įrodantys pretendento giminystės ryšį su paskutiniuoju protėviu, kurio kilmingumas (kunigaikščio, grafo, barono, bajoro, kiti kilmingųjų titulai, miestiečio) ir herbas patvirtinti archyviniu giminės kilmės dokumentu.
9. Archyviniai giminės kilmės dokumentai, sudaryti luominių organizacijų, įrodantys giminės kilmingumą ir herbą.
10. Spalvotas giminės herbo atvaizdas, herbo aprašymas.
11. Kiti turimi dokumentai, susiję su kilmingumo įrodymu pateikiami pretendento nuožiūra.
12. Raštiškas sutikimas naudoti pateikiamus asmens duomenis kilmės bylos tyrimo eigoje.
13. Raštiškas sutikimas pasinaudoti archyviniais dokumentais, jei jie gauti ne legitimuojamojo asmens vardu.
   
KOKS VIENKARTINIS STOJAMASIS NARIO MOKESČIO DYDIS?

Naujiems nariams – 100 Eur. Šis mokestis užskaitomas ir kaip nario mokestis už einamuosius metus.

KOKS NARIO MOKESČIO DYDIS metams?

Nariams – 30 Eur.

Lietuvos aristokratų sąjungos nario mokestis - tai kiekvieno LAS nario mokamas nustatyto dydžio mokestis, patvirtinantis narystę organizacijoje. Žemiau pateikiama informacija, kaip, kur ir kodėl Jums reiktų susimokėti nario mokestį.

NEGALITE TIEK MOKĖTI?

Nario mokestis mokamas metų pradžioje iki kovo 1 d. Negalintiems susimokėti nustatyto nario mokesčio numatytą dieną ir tai pagrindus, leidžiame nario mokestį sumokėti lygiomis dalimis kas mėnesį per metus. Tereikia parašyti laisvos formos prašymą Lietuvos aristokratų sąjungos vadui. Prašymams tinka elektroniniai laiškai el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  ir paprasti laiškai, M. Jankaus g. 39, pašto dėžutės Nr. 6, Kaunas. Gavus prašymus, artimiausiame senato posėdyje svarstoma dėl priėmimo, kandidatas kviečiamas prisistatyti ir motyvuoti, kodėl pageidauja būti mūsų bendruomenėje ir kokia veikla gali prisidėti.

GALITE MOKĖTI DAUGIAU?

Galinčius mokėti daugiau, kviečiame pervesti didesnę nario mokesčio sumą.

KAIP SUMOKĖTI?

Pervedant į Lietuvos aristokratų sąjungos sąskaitą:
Lietuvos aristokratų sąjunga
Kodas: 304840147
AB "Swedbank" bankas
Banko kodas 73000
Sąskaitos nr. LT89 7300 0101 5528 7500

Mokant banko pavedimu,
laukelyje "mokėjimo paskirtis" BŪTINA ĮRAŠYTI nario, už kurį yra mokamas LAS nario mokestis:
• vardą, pavardę,
• sąjungą kuriai narys priklauso,
• bei laikotarpį, už kurį mokamas nario mokestis
(pvz. "Vardenio Pavardenio, Lietuvos aristokratų sąjungos, nario mokestis už 2024 metus").

Jei yra mokama už kelis asmenis būtina paprastu ar elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. atsiųsti narių sąrašą.

Narių susirinkimo metu gali atvykti kandidatai į narius, kurie domisi mūsų organizacijos veikla. Galima susirinkimų metu kandidatams užpildyti prašymus narystei arba parsisiųsti prašymą, paspaudus žemiau pateiktą nuorodą.

Parsisiųsti prašymą priimti į Lietuvos aristokratų sąjungą 

Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  arba  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Gryžti → [NAUJIENOS]

Dabar svetainėje 4 svečių ir narių nėra

Lietuvos aristokratų sąjunga
(Union of Lithuanian Aristocrats)

vienija žmones gerbiančius istoriją ir protėvių atminimą, puoselėjant Lietuvos didingos praeities, aristokratijos vertybes, patriotizmą bei nuoširdumą. Tyrinėja istorija, genealoginė heraldiką, tikrina ir tvirtina besikreipiančių asmenų kilmę, kilmingųjų bei giminės herbus ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus, apsisprendus veikti pagal Lietuvos aristokratų sąjungos statutą, priima į organizaciją.

vienija žmones gerbiančius istoriją ir protėvių atminimą, puoselėjant Lietuvos didingos praeities, aristokratijos vertybes, patriotizmą bei nuoširdumą. Tyrinėja istorija, genealoginė heraldiką, tikrina ir tvirtina besikreipiančių asmenų kilmę, kilmingųjų bei giminės herbus ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus, apsisprendus veikti pagal  Lietuvos aristokratų sąjungos statutą, priima į organizaciją. 

Bendruomenė veikia istorinio kultūros paveldo srityje, vykdo socialinę misiją-geranoriškai atrodo atskiri socialiniai vaikai bei rūpinasi neįgaliųjų, našlaičių, vienišų senjorų socialine, kultūrine gerove. Siekiame išlaikyti kilmingumo bei aristokratiškumo dvasią, kurią suvokiame daugiau nei per įvairias privilegijas ar prestižo prasmę, bet per norą prisidėti savo darbais prie visuomenės gerovės ir teisingų gyvenimo vertybių suvokimo.

Dvasios aristokratai - tai žmonės, kurie vadovaujasi kilniais širdies jausmais, protauja ir veikia širdimi. Aristokratai elegantišku elgesiu, gyvenimo stiliumi ir tvirtu pareigos jausmu. Intelektinė aristokratiška globalizacija žmonijai labai naudinga ir reikalinga. Švelni, kilni, atsargi ir budinti širdis yra dvasios aristokrato pagrindas ir siela. Didingai iškeldami aristokratijos vėliavą, savo gerais darbais įgyvendiname kilnius tikslus ir vizijas. Vadovaujamės protėvių patirtimi ir saugome jų atminimą. Dalyvaujame mūsų šalies ir pasaulio įvykiuose, žmonijos išsaugojimo ir tėvynės didybės vardan. Esame pašaukti į bendruomenę savo aristokratiška prigimtimi, širdimi ir siela.

Yra tik viena kalba - širdies kalba. Yra tik viena religija - meilės religija. Yra tik vienas Dievas ir Jis yra visur.

Esame atviri pasiūlymai prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių. Idėjų ir pasiūlymų laukiame el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. Andriaus Krivicko herbasRomualdo Jakubonio herbas  Nemokami skaitikliai!Jūsų SMS dovana svetaineiHostingas Serveriai.ltSvetainių kūrimas Dizaineriai.ltProfesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai